Låna ut pengar till sitt aktiebolag

 | Lästid: 5 minuter | Uppdaterad: 30 januari 2024.

Låna ut pengar till sitt företag

Att låna ut pengar till sitt eget aktiebolag kan vara ett strategiskt drag för många företagare, men det finns viktiga aspekter att tänka på innan man tar det steget. I denna artikel kommer vi att gå igenom fördelarna, riskerna och de skattemässiga konsekvenserna av att låna ut pengar till sitt företag.

Varför låna ut pengar till sitt företag?

Det finns många skäl till varför du skulle vilja låna ut pengar till ditt företag:

 • Likviditetsbrist
  Ibland kan företag stöta på tillfälliga ekonomiska svårigheter och behöver en snabb kassaflödesinjektion.
 • Investeringar
  Om du ser en stor möjlighet för expansion eller investering kan det vara meningsfullt att låna ut pengar för att ta vara på den.
 • Räntefördelar
  Beroende på räntesatsen kan det vara mer ekonomiskt fördelaktigt att låna ut pengar till ditt företag än att ha dem på ett vanligt sparkonto (Företagande.se 2023).

Innan du beslutar att låna ut pengar till ditt företag bör du konsultera en ekonomisk rådgivare eller revisor för att säkerställa att du fattar ett välgenomtänkt beslut.

Hur fungerar det att låna ut pengar till sitt aktiebolag?

När du lånar ut pengar till ditt aktiebolag, skapar du i princip ett fordringsförhållande mellan dig som ägare och företaget. Detta betyder att företaget är skyldigt att betala tillbaka det belopp du har lånat ut.

Viktiga steg att följa när du lånar ut pengar till ditt företag:

 • Skriv ett låneavtal
  Även om det kan verka onödigt eftersom du lånar ut till ditt eget företag, är det viktigt att ha ett skriftligt avtal. Detta hjälper till att klargöra villkoren och kan vara användbart vid framtida skattegranskningar.
 • Bestäm räntan
  Även om du väljer att inte ta ut någon ränta, bör räntesatsen anges i avtalet.
 • Bestäm återbetalningsplanen
  Hur och när ska företaget betala tillbaka lånet? Och vilka villkor gäller?

Fördelar med att istället ta ett företagslån

Det finns flera fördelar med att ta ett företagslån istället för att själv låna ut pengar till sitt företag. Här är några av de mest framstående:

 • Bättre likviditet
  Genom att ta ett företagslån kan ägaren behålla sina egna privata medel, vilket kan bidra till bättre likviditet både för företaget och för ägaren personligen.
 • Professionellt förhållningssätt
  Ett formellt lån från en bank eller annan finansiell institution kan uppfattas som mer professionellt och kan signalera till andra intressenter (som leverantörer eller potentiella affärspartners) att företaget är stabilt och har god kreditvärdighet.
 • Tydliga avtalsvillkor
  Banker och andra långivare har ofta tydliga avtalsvillkor och processer kring lån, vilket kan minska risken för missförstånd eller tvister i framtiden.
 • Ingen emotionell belastning
  När du lånar ut egna pengar till ditt företag kan det uppstå emotionella komplikationer, särskilt om företaget går igenom svåra tider. Ett externt företagslån kan hjälpa till att undvika dessa känslomässiga komplikationer.
 • Möjlighet till högre belopp
  Beroende på företagets kreditvärdighet kan det vara möjligt att låna ett större belopp genom ett företagslån jämfört med vad ägaren kan eller vill bidra med personligen.
 • Tillväxt och expansion
  Med tillgång till extern finansiering kan företaget snabbt dra nytta av tillväxtmöjligheter, investera i ny utrustning eller marknadsföring, och på så sätt expandera snabbare.
Samtidigt bör man vara medveten om att när man tar ett företagslån så innebär det skulder och ansvar. Det är viktigt att noggrant bedöma företagets betalningsförmåga innan man tar ett lån.

Jämför företagslån

2000030000000JaNejJa
20 000 - 30 000 000 kr
1 mån - 5 år
Alla
Ja
 • Låneförmedlare med 30 anslutna långivare
 • Lån utan säkerhet i företaget
500005000000JaJaJa
50 000 - 5 000 000 kr
6 mån - 5 år
Alla
Nej
 • Låneförmedlare med flera anslutna långivare
 • Svar inom 24h
3000020000000JaJaJa
30 000 - 20 000 000 kr
3 mån - 5 år
Alla
Ja
 • Låneförmedlare med många anslutna långivare
 • 1 kreditupplysning
200005000000JaJaJa
20 000 - 5 000 000 kr
1 mån - 5 år
Alla
Nej
 • Låneförmedlare med 9 anslutna långivare
 • 1 kreditupplysning
2500060000000JaJaJa
25 000 - 60 000 000 kr
1 mån - 5 år
Alla
Ja
 • Låneförmedlare med 30 anslutna långivare
 • Ränta från 6%
Jämför fler företagslån här

Låna pengar till aktiebolag – skattemässiga konsekvenser

Att låna ut pengar till ditt aktiebolag kan ha skattemässiga konsekvenser. Om du tar ut ränta på lånet, måste denna ränta rapporteras som inkomst på din personliga skattedeklaration. Däremot kan företaget dra av räntekostnaderna som en affärsutgift.

Det är även viktigt att notera att om Skatteverket bedömer att räntesatsen är för hög eller för låg kan de justera den till en marknadsmässig nivå (Innecta 2024).

När du väl har beslutat att låna ut pengar till ditt företag, är det viktigt att säkerställa att allt är korrekt strukturerat. Detta skyddar både dig och ditt företag från potentiella framtida konflikter eller skattemässiga utmaningar.

Låna pengar till aktiebolag – skattemässiga fördelar

Att låna pengar till sitt företag kan vara ett alternativ för ägare i mindre företag som vill dra nytta av förmånliga skatteregler vid uttag från verksamheten. Genom räntan på det beviljade lånet kan detta uppnås. Det är dock viktigt att räntan är marknadsmässig (Innecta 2024). När ditt företag sedan återbetalar lånet, behandlas räntan som kapitalinkomst för beskattning. Detta resulterar i en skatt på 30 procent. För företaget är dock räntekostnaden avdragbar.

I praktiken innebär detta att du som individ behåller 70 procent av räntan som företaget betalat, medan ditt företag kan dra nytta av fulla avdrag. Generellt kan detta leda till en gynnsammare skattesats jämfört med att ta ut lön (Innecta 2024). Det är säkert att säga att skatten i detta fall är mindre än om man tar en utdelning från företaget, eftersom dessa medel redan har varit föremål för bolagsskatt.

Strukturera ditt låneavtal

Att ha ett skriftligt låneavtal är inte bara en bra affärspraxis, utan också ett krav för att uppfylla skattemässiga krav. Här är några viktiga komponenter att inkludera i låneavtalet:

 • Lånebeloppet
  Det exakta beloppet som lånas ut.
 • Räntesatsen
  Om det finns någon ränta, och hur mycket. Tänk på att den bör vara marknadsmässig för att undvika problem med Skatteverket (Innecta 2024).
 • Återbetalningsplan
  Specificera när och hur ofta avbetalningar ska göras.
 • Förfallodatum
  Det datum då lånet ska vara helt återbetalt.
 • Eventuella säkerheter
  Om lånet är säkrat med någon form av tillgångar, specificera vilka.

Tips för en framgångsrik transaktion

 • Kommunikation
  Se till att regelbundet kommunicera med din revisor. De kan ge dig värdefull insikt och se till att allt går rätt till.
 • Dokumentera allt
  Förutom låneavtalet, se till att alla transaktioner dokumenteras noggrant. Detta inkluderar banköverföringar, kvitton och alla andra relaterade dokument.
 • Var beredd på att lånet kan bli en förlust
  Som med alla lån finns det en risk att du inte får tillbaka dina pengar. Se till att du är ekonomiskt förberedd för denna möjlighet.

Återbetalningsprocessen

När du har lånat ut pengar till ditt företag, blir nästa steg att hantera återbetalningsprocessen och att vara medveten om potentiella fallgropar.

Hantera återbetalningar

 • Övervaka avbetalningarna
  Ha ett system på plats för att regelbundet kontrollera att betalningarna görs enligt avtalet.
 • Förstå skattemässiga konsekvenser
  Se till att både du och ditt företag rapporterar ränta och avdrag korrekt i skattedeklarationen (PWC 2016-09-01).
 • Håll kommunikationslinjerna öppna
  Om det ser ut som att företaget kan ha svårt att göra en betalning, ta upp det tidigt och diskutera alternativa arrangemang.

Vad händer om företaget inte kan återbetala lånet?

Om ditt företag stöter på ekonomiska svårigheter och inte kan återbetala lånet, finns det några steg du kan överväga:

 • Omförhandla lånevillkoren
  Till exempel kan du förlänga låneperioden eller justera räntan.
 • Konvertera lånet till aktiekapital
  Om företaget inte kan betala tillbaka lånet och ni är flera aktieägare, kan du överväga att omvandla det till aktier i företaget.
 • Sök juridisk rådgivning
  Om återbetalning blir en större konflikt mellan flera aktieägare, kan det vara klokt att konsultera en advokat.

Jämför Företagslån

Hitta ett företagslån för dina behov. Jämför innehåll & villkor.

Vanliga fallgropar att undvika

 • Undvik att blanda personliga medel med företagets pengar
  Håll alltid företagets och dina egna pengar åtskilda.
 • Undvik att ändra lånevillkor frekvent
  Detta kan skapa förvirring och potentiella juridiska problem.
 • Undvika att inte ha skriftliga avtal
  Även om det är frestande att hoppa över det skriftliga avtalet när man lånar till sitt eget företag, kan det leda till problem längre fram.

Relaterad information till denna artikel:
Företagsfinansiering för småföretag
Fakturabelåning – Allt du behöver veta
Företagslån utan borgen
Startkapital till företag – Vilka alternativ finns?
Företagslån eller privatlån
Vilka bidrag kan man få som företagare
Checkkredit – Kontokredit för företag
Vad är factoring?
Guide till företagslån – Lån i företagets räkning

Vanliga frågor om att låna ut pengar till aktiebolag

 • Är det säkert att låna ut pengar till sitt aktiebolag?

  Det beror på företagets ekonomiska hälsa. Innan du lånar ut pengar, bör du noggrant bedöma företagets finansiella ställning och framtidsutsikter.

 • Kan jag dra av förluster om mitt företag inte kan betala tillbaka lånet?

  Ja, om du inte kan återhämta ditt lån kan det i vissa fall räknas som en kapitalförlust. Dock bör du konsultera en revisor för specifika råd.

 • Vilken ränta ska jag ta ut när jag lånar ut pengar till mitt företag?

  Det är oftast bäst att ta ut en marknadsmässig ränta för att undvika problem med Skatteverket.

 • Vad händer om jag inte skriver ett skriftligt avtal?

  Det kan skapa problem vid en skattegranskning eller om det uppstår en tvist kring återbetalningen av lånet.

 • Kan jag låna ut pengar till mitt aktiebolag utan ränta?

  Ja, det kan du. Men även om du inte tar ut ränta bör du ha ett skriftligt avtal som klargör villkoren för lånet.


Källangivelser

Företagande.se (2023), Låna ut pengar till eget aktiebolag.
https://foretagande.se/foretagsekonomi-rad/lana-ut-pengar-till-egna-aktiebolaget

Innecta (2024), Låna ut pengar till aktiebolag – vad gäller och vilka är fördelarna?
https://innecta.se/lana-ut-pengar-till-aktiebolag-vad-galler-och-vilka-ar-fordelarna/

PWC (2016-09-01), Låna ut pengar till ditt företag – går det?
https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/lana-ut-pengar-till-ditt-foretag-gar-det

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.