Lån trots skuld hos Kronofogden

 | Lästid: 7 minuter | Uppdaterad: 13 februari 2024.

Låna trots Kronofogden

Det är möjligt att få lån trots skulder hos Kronofogden, men det är ofta svårare och kommer med vissa begränsningar och utmaningar. Långivare ser vanligtvis skulder hos Kronofogden som en hög risk, vilket innebär att de antingen kan neka att ge lån eller erbjuda lån med högre räntor och strängare återbetalningsvillkor.

Det finns vissa långivare som specialiserar sig på lån till personer med dålig kreditvärdighet, även till de som har skulder hos Kronofogden. Dessa lån kallas ibland för högrisklån eller högkostnadskredit och är oftast lån utan UC. Det är viktigt att noggrant överväga och jämföra dessa alternativ, eftersom de ofta har högre kostnader och kan leda till ytterligare ekonomiska svårigheter om de inte hanteras ansvarsfullt.

Innan man ansöker om ett sådant lån är det klokt att överväga andra alternativ, som att förhandla om betalningsplaner med befintliga borgenärer eller söka rådgivning för skuldsanering. Det är också viktigt att ha en plan för hur lånet ska återbetalas för att undvika att försätta sig i en djupare skuldsituation.

Skulder hos Kronofogden

Innan vi går in mer på djupet gällande möjligheterna att få lån trots skulder hos Kronofogden, är det viktigt att förstå vad det innebär att ha skulder hos Kronofogden. När skulder inte betalas av och ärendet går till Kronofogden, påverkas din kreditvärdighet negativt. Detta kan göra det svårare att få lån, hyra bostad, eller teckna abonnemang. Vid årsskiftet 2023/2024 noterades en ökning av antalet personer registrerade hos Kronofogden till 417 248, vilket motsvarar en ökning på 6 procent jämfört med året innan (Kronofogden 2024). Parallellt med detta observerades även en ökning av de totala skuldbeloppet till 119 miljarder kronor (Kronofogden 2024). Läs mer om vad händer om jag har en skuld hos Kronofogden för att få en djupare förståelse av situationen.

Lån trots Kronofogden

30000500000NejJaNej
30 000 – 500 000 kr
17,80 – 27,95%
2 – 15 år
399 kr
 • Samla lån
 • Nystartslån
 • Tillåter betalninganmärkningar
Lånexempel: Låna 160 000 kr i 9 år och återbetala totalt 317 520 kr. Effektiv ränta: 18,95%.
Nstart – Mer info!
JaAccepterasnejJa
2 000 – 50 000 kr
1 – 96 mån
8,57 – 289%
18 år
 • Lån utan UC
 • Accepterar betalningsanmärkning
 • Direktutbetalning
 • Låneförmedlare av snabblån,
 • erbjuder helgutbetalningar
Lånexempel: Låna 30 000 kr i 24 månader och återbetala totalt 38 808 kr. Effektiv ränta 29,40%.
Klara lån snabblån – Mer info!

Att tänka på innan du lånar

Innan du tar ett lån under dessa omständigheter, är det viktigt att noggrant överväga din nuvarande ekonomiska situation. Kan du verkligen hantera ytterligare en skuld? Har du en plan för hur du ska betala tillbaka lånet?

Trots en skuld hos Kronofogden finns det vissa långivare som kan överväga att bevilja lån. Dessa lån kallas ofta för högrisklån och är oftast av typen mikrolån (smslån eller kontokredit) och kommer vanligtvis med högre räntor och strängare återbetalningsvillkor. Det är viktigt att noggrant överväga dessa alternativ och jämföra olika erbjudanden. Vår artikel: Viktigt att jämföra olika lånerbjudanden, kan vara en bra startpunkt för att förstå vad du bör tänka på.

Därför ska man inte ta nya lån när man har en skuld hos Kronofogden

Att ta ett nytt lån när man redan har skulder hos Kronofogden kan vara riskabelt och leda till ytterligare ekonomiska problem. Här är några anledningar till varför detta ofta är en dålig idé:

 • Högre räntor och kostnader
  Långivare ser personer med skulder hos Kronofogden som högriskkunder. Detta leder ofta till högre räntor och extra avgifter, vilket gör lånet dyrare över tid.
 • Ökad skuldbörda
  Att ta ett nytt lån innebär ytterligare skulder. Om du redan kämpar med befintliga skulder, kan ytterligare lån förvärra din ekonomiska situation och göra det svårare att få en hållbar ekonomi.
 • Negativ spiral
  Att låna pengar för att betala av andra skulder kan leda till en negativ spiral där man ständigt behöver nya lån för att täcka gamla, vilket kan leda till en allt djupare skuldsättning.
 • Påverkan på kreditvärdighet
  Att ha skulder hos Kronofogden påverkar redan din kreditvärdighet negativt. Att ta nya lån kan ytterligare försämra din kreditvärdighet, vilket gör det svårare att få lån, hyra bostad eller teckna abonnemang i framtiden.
 • Psykologisk stress
  Att hantera en ökande skuldbörda kan vara mycket stressande och påverka både mental och fysisk hälsa negativt.
Istället för att ta nya lån är det ofta bättre att fokusera på att hantera och betala av befintliga skulder. Det kan innebära att man behöver söka hjälp för skuldsanering, rådgivning eller omförhandla betalningsplaner med befintliga borgenärer.

Strategier för att förbättra din ekonomiska situation

Efter att ha förstått möjligheterna och riskerna med att ta lån trots skulder hos Kronofogden, är nästa steg att utforska hur du kan förbättra din ekonomiska situation på lång sikt. Detta är avgörande för att inte bara hantera nuvarande skulder, utan också för att undvika framtida ekonomiska problem.

 • Skapa en budget och följ den

  Ett av de mest grundläggande, men ändå kraftfulla, verktygen för att förbättra din ekonomi är att skapa en budget. En budget hjälper dig att se var dina pengar går och identifiera områden där du kan minska utgifter. Vår guide om hur man gör en budget kan ge dig en bra start.

 • Betala av skulder strategiskt

  När du hanterar skulder, är det viktigt att ha en strategi. Det kan innebära att man betalar av de skulder som har högst ränta först eller att konsolidera flera skulder till en skuld med lägre ränta. Läs mer om olika strategier i vår artikel: Hur kan jag minska mina skulder?

 • Öka dina inkomster

  Att öka dina inkomster kan vara en annan väg att förbättra din ekonomiska situation. Detta kan innebära att söka ett bättre betalande jobb, arbeta extra timmar, eller starta en sidoverksamhet. För tips och idéer, se vår sektion om att öka sina inkomster.

 • Spara och investera klokt

  Att spara pengar är avgörande för en ekonomisk stabilitet. När du har en buffert sparad, kan du börja titta på investeringsmöjligheter. Vår artikel: Hur kan jag spara pengar på bästa sätt? – erbjuder insikter och tips för att komma igång.

Framtida planering för långsiktig ekonomisk stabilitet

Att hantera skulder hos Kronofogden och förbättra din ekonomiska situation är inte bara en fråga om omedelbara åtgärder, utan också om långsiktig planering. Att tänka framåt och sätta upp realistiska ekonomiska mål är avgörande för att säkra din finansiella framtid.

 • Sätt upp realistiska ekonomiska mål

  Att ha tydliga, uppnåeliga mål kan hjälpa dig att hålla fokus och motivation. Dessa mål kan vara allt från att betala av alla skulder inom en viss tidsram till att spara en viss summa pengar för pensionen.

 • Förståelse för pensionssparande

  En viktig aspekt gällande din långsiktiga ekonomiska stabilitet är ett pensionssparande. Det är aldrig för tidigt att börja tänka på pensionen, och ju tidigare du börjar, desto bättre. Vår artikel om pension ger dig en grundlig översikt av olika alternativ och strategier.

 • Försäkringar som en del av din ekonomiska plan

  Försäkringar spelar en viktig roll i din ekonomiska planering. De kan skydda dig från oväntade utgifter som kan ha stor inverkan på din ekonomi. Se till att du har rätt försäkringar på plats och att de är anpassade efter dina behov. Här kan du läsa mer om olika typer av försäkringar.

 • Kontinuerlig utbildning och rådgivning

  Ekonomi är ett område som ständigt förändras och utvecklas. Det är därför viktigt att kontinuerligt utbilda sig och hålla sig uppdaterad om ekonomiska frågor. Överväg att ta del av ekonomisk rådgivning om du känner dig osäker.

Sammanfattning

Att ta ett lån trots skuld hos Kronofogden är inte omöjligt, men det kräver ett noggrant övervägande och en grundlig planering. Det är viktigt att förstå de högre kostnaderna och riskerna som är förknippade med sådana lån. Genom att jämföra olika alternativ och ha en solid återbetalningsplan, kan du fatta ett mer välavvägt beslut.

Att hantera skulder hos Kronofogden och arbeta mot en bättre ekonomisk framtid är en resa som kräver tålamod, disciplin och rätt strategier. Genom att följa de råd och resurser som finns tillgängliga på Konsumentguiden.se, kan du ta kontroll över din ekonomi och skapa en ljusare och mer stabil ekonomisk framtid.

Kom ihåg att varje steg du tar, oavsett hur litet, är ett steg i rätt riktning. Din ekonomiska situation är unik, och med rätt verktyg och kunskap kan du hantera den på bästa sätt.

Relaterad information till denna artikel:
Svenskarnas skulder hos Kronofogden ökar
Hur kan jag minska mina skulder
Bli skuldfri – 8 tips för att bli av med dina skulder
Smslån bakom många skulder hos Kronofogden
Låna ansvarsfullt
10 tips för en bättre privatekonomi
Nationellt skuldregister
Existensminimum vad är det och hur mycket är det 2024
Vilka är de vanligaste orsakerna till skuldsättning
Små krediter kan vara en väg in i allvarlig skuldsättning
Våga prata om dina skulder

Vanliga frågor och svar

 • Är det möjligt att få ett lån trots skuld hos Kronofogden?

  Ja, det är möjligt, men alternativen är begränsade och ofta förknippade med högre räntor och strängare villkor.

 • Vad bör jag tänka på innan jag tar ett lån trots skuld hos Kronofogden?

  Överväg din nuvarande ekonomiska situation, jämför olika långivares erbjudanden noggrant, och se till att du har en plan för återbetalning.

 • Hur påverkar skulder hos Kronofogden min kreditvärdighet?

  Skulder hos Kronofogden påverkar din kreditvärdighet negativt, vilket kan göra det svårare att få lån, hyra bostad, eller teckna abonnemang.

 • Kan jag förbättra min kreditvärdighet trots skulder hos Kronofogden?

  Ja, genom att hantera dina nuvarande skulder ansvarsfullt och undvika ytterligare skuldsättning kan du gradvis förbättra din kreditvärdighet.

 • Hur kan jag skapa en realistisk budget?

  Börja med att se över dina inkomster och utgifter. Identifiera nödvändiga utgifter och se var du kan dra ner på kostnaderna. Använd verktyg och appar för att hålla dig på rätt spår.

 • Är det en bra idé att konsolidera mina skulder?

  Det kan vara en bra idé om du kan få en lägre total ränta och förenkla din återbetalningsplan. Se dock till att du förstår alla villkor innan du går vidare.

 • Vilka är de första stegen för att betala av skulder?

  Gör en lista över alla dina skulder, bestäm en betalningsstrategi (t.ex. snöbollsmetoden eller lavinmetoden), och börja med att betala mer än minimibeloppet där det är möjligt.

 • Hur kan jag öka mina inkomster?

  Överväg att söka ett högre betalande jobb, ta dig an frilansarbete, eller starta en sidoverksamhet. Även små steg kan göra stor skillnad över tid.

 • Kan ekonomisk rådgivning hjälpa mig att hantera mina skulder?

  Ja, en ekonomisk rådgivare kan ge dig personliga råd för just din situation och hjälpa dig att utveckla en plan för att hantera och betala av dina skulder.

 • Hur kan jag sätta realistiska ekonomiska mål?

  Börja med att utvärdera din nuvarande ekonomiska situation, definiera vad du vill uppnå och sätt tidsramar för dina mål. Var realistisk och justera dina mål efter behov.


Källangivelser

Kronofogden (2024), Stor ökning av svenskarnas skulder hos Kronofogden.
https://kronofogden.se/om-kronofogden/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2024-01-23-stor-okning-av-svenskarnas-skulder-hos-kronofogden

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.